Laenupakkumiste seast võid leida väga mitmesuguseid pakkumisi – alates väikestest kiirlaenudest kuni suurte hüpoteeklaenudeni. Ühed kõige levinumad on aga tagatiseta laenud, mis tulevad vastu kiire rahavajaduse korral. Loe lähemalt, mida sellised laenud endast kujutavad ning leia enda jaoks kõige mõistlikumate tingimustega tagatiseta laen.

Mis on tagatiseta laenud?

Esmalt oleks paslik selgitada, mida üldse tagatiseta laen tähendab. Nagu nimest võib aimata on tegemist laenuga, mille puhul ei ole vaja mitte mingisugust tagatist. See tähendab, et laenu saab ilma kinnisvara, sõiduvahendi või käendaja tagatiseta. Ainsaks laenu „garantiiks“ on sinu sissetulek ehk lühidalt öeldes: laenufirma annab sulle laenu, usaldades, et su sissetulek on piisav laenu tagasi maksmiseks.

Tagatiseta laenud on näiteks kõik kiirlaenud ja sms-laenud, samuti väga paljud tarbimislaenud, krediitkaardid, arvelduskrediidid ja ka mitmed ühisrahastuslaenud – kõik laenuliigid, kus summad ei küündi väga suurte numbriteni ning tegemist on pigem pisikeste rahasutsudega.

Tagatiseta laene iseloomustavad peamiselt need asjaolud:

  • Tagatiseta laenud laekuvad väga kiiresti. Kuna laenul puuduvad igasugused keerulised lisatoimingud, saab laenusumma kätte juba samal päeval.
  • Laenusummad on väikesed ja makseperioodid lühikesed. Tegemist on eelkõige palgapäevalaenu tüüpi laenudega, seega jäävad laenusummad paari tuhande euro piiresse ning laen tuleks tagastada hiljemalt paari aasta jooksul.
  • Laenu saamise ainsaks eelduseks on korralik maksekäitumine ja piisavalt suur sissetulek. Tagatisega laenu puhul on võimalik laenu vahel saada ka väiksemate maksehäirete olemasolul, kuid tagatiseta laenu saamise jaoks peab laenusoovijal olema täiesti laitmatu krediidiminevik ning ka piisavalt suur sissetulek, mis võimaldaks igakuisete laenumaksetega toime tulla.
  • Tagatiseta laenu puhul ei ole oluline laenusumma kasutamise otstarve. Kuigi ka tagatisega laenu korral ei pruugi olla otstarve oluline, iseloomustab see punkt eelkõige kõiki tagatiseta laene – nende puhul ei ole peaaegu kunagi oluline see, mida sa laenusummaga ette võtad.

Mis on tagatis ning mida saab tagatisena kasutada?

tagatiseta laenRääkides aga tagatiseta laenude vastandiks olevatest laenudest, mis nõuavad tagatist, siis tuleks esmalt selgeks teha, mis tagatis üldse on. Tagatis on sisuliselt laenugarantii – see on laenufirma jaoks lisaturvalisus, mis tagab, et isegi, kui sa ei suuda laenu tagasi maksta, saavad nad oma raha tagasi ja ei jää seega kahjumisse.

Tagatiseks võib olla põhimõtteliselt igasugune väärtuslik vara, ent tavapäraselt võetakse tagatiseks siiski üks kolmest: käendaja, kinnisvara või sõiduvahend. Käendajaks võib olla kesiganes – mõni sõber, pereliige või kas või elukaaslane, seni, kuni käendajal on sissetulek. Kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta, langeb see kohustus käendaja õlule, kes peab seejärel laenu maksma esmase laenuvõtja eest.

Kui tagatiseks on vara nagu mõni maalapp, maja või auto, võivad tingimused olla pisut karmimad. Nimelt võib kinnisvarale olla seatud piirkonnapiirang ning samuti on vajalik kinnisvara hindamine ja hiljem notari juures hüpoteegi seadmine. Auto puhul on tavaliselt määratud näiteks vanusepiirang. Mõlemal juhul on oluline mõista, et tagatisega laenu summa ei ole 100% tagatise väärtusest, vaid see võib küündida 70 – 90%-ni. Sajaprotsendilises ulatuses saab laenu siis, kui saad pakkuda veel mõne lisatagatise.

Miks on osade laenude puhul nõutud tagatis ning osade puhul mitte?

Oleme sellele küsimusele küll pisut viidanud, kuid kõige lihtsam selgitus on järgmine: kui soovitakse laenata suuremat summat, peab laenuandja kuidagi garanteerima enda jaoks, et ta saab oma investeeringu ka kätte. Seetõttu nõutakse tagatist suuremate summade laenamisel. Mida suurem summa, seda suurem on risk, kuna juhul, kui laenuvõtja ei maksa laenu tagasi, on kahjum laenufirma jaoks tunduvalt suurem.

Kuna kiirlaenud on üsna väikeste summadega, ei küsita nende puhul tagatist, kuna raha kaotamise korral ei oleks ka kahjum laenufirma jaoks niivõrd laastav. Kui soovitakse laenata aga mitu tuhat eurot, ei pruugi korralik maksekäitumine ja stabiilne sissetulek olla piisavaks garantiiks, mistõttu soovib laenufirma oma raha kindlustada lisatagatise näol.

Tagatiseta laenude eelised ja puudused

Tagatiseta laen on mitme asjaolu poolest eelistatud laenusoovijate hulgas. Kõige olulisem on tagatiseta laenu kiirus. Kuna enamjaolt on tagatiseta laen kiirlaen või smslaen, saab see hiilata laenuprotsessi kiirusega. Laenusumma võib kätte saada juba samal päeval ning veelgi enam – lausa poole tunni jooksul. Tagatisega laen ei saa kunagi sellise kiiruseni küündida, kuna laenuga seondub lihtsalt mitmeid muid toiminguid nagu vara ümberkirjutamine laenufirma nimele, vara hindamine ja muu selline. Tagatiseta laenu saamiseks piisab üksnes taotluse tegemisest.

Tagatiseta laenu tingimused on samuti väga paindlikud, seda eelkõige laenusoovija suhtes. Kui tagatisega laenu ei pruugi saada alla 22. eluaasta, siis tagatiseta laenu antakse tavaliselt ka 18-aastasele soovijale. See on seotud eelkõige tagatiseta laenu väikeste summadega, mis eeldatakse olevat jõukohased ka nooremate laenajate jaoks.

Tagatiseta laen võib seevastu olla kõrgema intressiga kui tagatisega laen. Kuna tagatiseta laen on laenuandja jaoks riskantsem, kindlustavad nad end kõrgema intressi küsimisega. Plusspoole pealt aga ei kaasne tagatiseta laenuga mingeid muid laenu lisakulusid – tihti ei ole laenul isegi lepingu sõlmimise tasu, mistõttu võib kohati selline laen osutuda isegi soodsamaks kui tagatisega laen.

Tagatiseta laenu puhul on kõige olulisem arvesse võtta oma konkreetset rahavajadust ning maksevõimekust. Kui raha on vaja kiirelt, pole tagatisvara ning oled valmis tasuma pisut kõrgemat intressi, võivad tagatiseta laenud olla täiuslikuks lahenduseks.

Kuidas tagatiseta laenu taotleda?

Kuna tagatiseta laenud on väga populaarsed, kipuvad sellistele laenudele panustama ka petturid, kes postitavad mitmesugustesse kuulutuseportaalidesse ahvatleva sõnumi „annan laenu ilma tagatiseta“. Isegi, kui selline pakkumine tundub väga meelitav, ei tohiks kunagi laenu võtta suvalisest kohast, vaid üksnes laenufirmast, millele on väljastatud riiklik tegevusluba. Sellised ettevõtted tegutsevad vastutustundlikkuse põhimõttel ja annavad omalt poolt kõik, et laenusoovijaid toetada.

Kui oled leidnud laenufirma, millel on tegevusluba, ei pea sa tegema muud, kui täitma lihtsalt laenutaotluse ettevõtte kodulehel. Enne selle tegemist pead muidugi välja valima soovitud laenu ja laenusumma – tagatiseta laenude puhul saad valida nii kiirlaenude kui ka tarbimislaenude vahel. Kuigi konkreetne valik sõltub su olukorrast, tuleks meeles hoida, et laenata ei tohiks üle oma võimete – see tähendab, et võta laenu ainult nii palju, kui sul tõesti hädapärast vaja on. Kui oled seda asjaolu kaalunud, võid laenutaotluse täitmise juurde suunduda.

Laenutaotluse täitmine on väga lihtne ja võtab aega vaid paar minutit. Ainus lisadokument, mille pead kaasa panema, on pangakontode väljavõte, mis tõestaks su sissetuleku olemasolu. Pangakonto väljavõtte asemel sobib ka palgatõend, igal juhul on oluline tõestada, et sul on reaalne stabiilne sissetulek. Laenutaotlusele vastatakse peaaegu kohe – tagatiseta laenude üks eeliseid on kiirus, mis tähendab, et võib parimal juhul saada laenu kätte juba samal päeval.

Enne lepingu allkirjastamist loe samuti kõik punktid läbi ning mõtle hoolikalt oma igakuisele eelarvele. Kui oled kindel, et saad laenusumma tasumisega hakkama, on tagatiseta laen väga hea abivahend kriitilise rahahäda korral ning aitab paindlike tingimustega laenata raha iga otstarbe jaoks.